Seuran arvot ja pelaajapolku

Seuran arvot

Liikunnallisuus

Kannustamme lapsia, nuoria ja aikuisia liikunnan pariin tarjoamalla mahdollisuuden innostavaan liikkumiseen. Haluamme myös tukea liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja siinä onnistumista.

Iloisuus

Onnistumiset syntyvät positiivisessa ja iloisessa ilmapiirissä jolloin motivoituminen harjoitteluun kasvaa. Harrastamisen tulee olla ennen kaikkea hauskaa ja mieluista. Seuramme tavoitteena on luoda toimintaympäristö, jossa mahdollisimman moni viihtyy.

Yhdenvertaisuus

Jokainen seuramme jäsenistä on yhdenvertainen. Toimimme avoimesti ja vastuullisesti. Jokaisella on mahdollisuus osallistua seuramme toimintaan omalla tasollaan. Kannustamme lapsia ja nuoria reiluun ja rehtiin käyttäytymiseen sekä muiden kannustamiseen. Kaikki ovat tasapuolisesti tervetulleita mukaan toimintaamme.

Tavoitteellisuus

Seuramme pyrkimyksenä on olla tavoitteellinen seura, joka tarjoaa jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden oman tason mukaiseen harrastamiseen ja kilpailemiseen. Tarkoituksena on luoda laadukas ympäristö lasten sekä nuorten harrastuksen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Pyrimme tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan kaikilla seuratoimintamme osa-alueilla.

Yhteisöllisyys

Seuramme toimii vahvasti vapaaehtoistoiminnan pohjalta. Tällä tavoittelemme harrastamisen kustannusten kohtuullisuutta. Toimintamme perustana ovat mukana olevat lapset, nuoret, aikuiset ja heidän mukanaan tulevat tukijoukot. Harrastamme, pelaamme ja toimimme yhdessä ja yhteistyössä.

Missio

Tarkoituksemme on edistää jäsentemme liikuntaharrastusta ja tuottaa iloa sekä elämyksiä kaiken tasoisille ja ikäisille.

Visio

Tavoitteena on luoda sellaiset puitteet harrastamiselle, että jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus liikkumiseen. Haluamme olla laadukas ja sitoutunut toimija omassa toimintaympäristössämme, sekä olla Lieksan alueen johtava liikuntakasvattaja ja kuntalaisten liikuttaja.

Pelaajapolku